საბანკო რეკვიზიტები

    მცხეთის სამთავროს წმიდა ნინოს დედათა მონასტერში მიმდინარეობს სააღმშენებლო - სარესტავრაციო სამუშაოები. კერძოდ: სამონასტრო კომპლექ-სის მშენებლობა, ისტორიული ნაწილის - წმიდა მეფე მირიანის ბუხარი, კოშკი, სამრეკლო, ზღუდე, შიდა ბაღი - რესტავრაცია.

   გთხოვთ, გამოიჩინოთ გულისხმიერება და ძალისაებრ შეეწიოთ მონასტერს ამ კეთილშობილურ, მამულიშვილურ საქმეში თქვენი სულების საოხად და ღვთის სადიდებლად.

საქველმოქმედო ზარი მაგთიდან და ჯეოსელიდან:  

(ზარის ღირებულება _ 1 ლარი)  

700 559

 

      სს''საქართველოს ბანკი'' კლიენტის ანგარიშზე თანხების ეროვნულ ვალუტაში (ლარი) ჩარიცხვისათვის აუცილებელი საბანკო რეკვიზიტები

  მიმღების ბანკი: სააქციო საზოგადოება ''საქართველოს ბანკი'' ბანკის კოდი:  BAGAGE22

  მიმღების დასახელება: სამთავროს წმიდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერი

  მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE65BG0000000158107700

    ტელ: (995 32) 2444444

  ელ.ფოსტა: welcome@bog.ge

 ________________________________

    BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN US DOLLAR IN FAVOUR OF CUSTOMERS OF JSC BANK OF GEORGIA

    Intermediary Bank

    Citibank N.A., New York, USA

    SWIFT: CITIUS33

    Account Wiht Institution

    Bank of Georgia, SWIFT:BAGAGE22

    3, Pushkin Street, 0105 Tbilisi, Georgia

    Beneficiary: სამთავროს წმიდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერი

    Account: GE65BG0000000158107700

    Tel: (995 32) 2444444

    E-mail: welcome@bog.ge

_______________________________________

    BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN EURO IN FAVOUR OF CUSTOMERS OF JSC BANK OF GEORGIA

    Intermediary Bank

    Commerzbank, Frankfurt, Germany

    SWIFT: COBADEFF

     Account Wiht Institution

     Bank of Georgia, SWIFT:BAGAGE22

     3, Pushkin Street, 0105 Tbilisi, Georgia

     Beneficiary:  სამთავროს წმიდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერი 

    Account: GE65BG0000000158107700

     Tel: (995 32) 2444444

    E-mail:   welcome@bog.ge

__________________________________________

  BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN POUND STERLING  IN FAVOUR OF CUSTOMERS OF JSC BANK OF GEORGIA

  Intermediary Bank

  Citibank N.A., London, UK

  SWIFT: CITIGB2L

  Account Wiht Institution

  Bank of Georgia, SWIFT:BAGAGE22  

  3, Pushkin Street, 0105 Tbilisi, Georgia  

  Beneficiary:  MONASTER OF SAINT NINO 

  Account: GE65BG0000000158107700

  Tel: (995 32) 2444444

  E-mail:  welcome@bog.ge

_____________________________________________

  BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN SWISS FRANC  IN FAVOUR OF CUSTOMERS OF JSC BANK OF GEORGIA

  Intermediary Bank 

   UBS AG, Zurich, Switzerland 

  SWIFT: UBSWCHZH80A 

 Account Wiht Institution

  Bank of Georgia, SWIFT:BAGAGE22  

  3, Pushkin Street, 0105 Tbilisi, Georgia  

  Beneficiary:  MONASTER OF SAINT NINO 

  Account: GE65BG0000000158107700

  Tel: (995 32) 2444444

  E-mail:   welcome@bog.ge

___________________________________________

   Банковские  реквизиты в Российских Рублях для зачисления средств на клиентских счётах в Банке Грузии

   Банк Получатель

   ОАО Альфа-Банк. Москва. Россия 

   BIK 044525593,  Кор/Счёт 301018100200000000593, ИHH 7728168971 

   Получатель

   Банк Грузии, Тбилиси, Грузия, Счёт:30231810100000000075 

   Дополн. информация/Конечный получатель

   Название Клиента: MONASTER OF SAINT NINO

   счёт: GE65BG0000000158107700

    Tel:(995 32) 2444444  

  E-mail:   welcome@bog.ge

__________________________________________________________ 

 თიბისი ბანკი
TBC BANK

ს.ს „თბილისი ბანკის~ მარჯანიშვილის ფილიალი
____________________________________________-

საბანკო კოდი (მფო) _ 220101850
მიმღების დასახელება _მცხეთის სამთავროს წმიდა ნინოს დედათა მონასტერი
ანგარიშწორების ანგარიში _ GE49TB7434336080100001/ GEL
____________________________________________

FOR EUR TRANSFER
INTERMEDIARY: DEUTSCHE BANK A.G.
D-6236, FRANKFURT/ESCHBORN
SWIFT: DEUTDEFF 
BLZ: 50070010
TBC BANK’s Correspondent Account: #9499096
BENEFICIARY’S BANK: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22
MARJANISHVILI BRANCH OF JSC TBC BANK
7 Marjanishvili str, Tbilisi, Georgia
SWIFT: TBCBGE22850
BEN’ S Account: GE66TB7434336180100002
NAME OF BENEFICIARY: ST. NINO’ S CONVENT OF THE PRINCIPALITY
OF MTSKHETA
_________________________________________________________________

INTERMEDIARY: COMMERZBANK
60261, FRANKFURT DEUTSCHLAND
SWIFT: COBADEFF
TBC BANK’s Correspondent Account: #400886868900
BENEFICIARY’S BANK: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22
MARJANISHVILI BRANCH OF JSC TBC BANK
7 Marjanishvili str, TBILISI, Georgia
SWIFT: TBCBGE22850
BEN’S Account: GE66TB7434336180100002
NAME OF BENEFICIARY:ST. NINO’S CONVENT OF THE PRINCIPALITY
OF MTSKETA
________________________________________________________________________

FOR USD TRANSFER
INTERMEDIARY: CITIBANK N.A.
1 1 1 Wall str., New York, N.Y. 10043
SWIFT: CITIUS33
ABA: 021000089
TBC BANK’s Correspondent Account: #36127097
BENEFICIARY’S BANK: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22
MARJANISHVILI BRANCH OF JSC TBC BANK
7 Marjanishvili str, TBILISI, Georgia
SWIFT: TBCBGE22850
BEN’S Account: GE66TB7434336180100002
NAME OF BENEFICIARY: ST.NINO’S CONVENT OF THE PRINCIPALITY
OF MTSKHETA
_________________________________________________________________ 
INTERMEDIARY: JP MORGAN CHASE BANK
270 Park Ave 10017 New York, NY USA
SWIFT: CHASUS33
ABA: 021000021
Correspondent Account: 400950979 
BENEFICIARY’S BANK: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22
MARJANISHVILI BRANCH OF JSC TBC BANK
7 Marjanishvili str, TBILISI, Georgia
SWIFT: TBCBGE22850
BEN’ S Account: GE66TB7434336180100002
NAME OF BENEFICIARY: ST. NINO’ S CONVENT OF THE PRINCIPALITY
OF MTSKHETA
___________________________________________________________________

INTERMEDIARY: HSBC BANK USA
SWIFT: MRMDUS33
TBC BANK’s Correspondent Account: #000-305022
BENEFICIARY’S BANK: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22
MARJANISHVILI BRANCH OF JSC TBC BANK
7 Marjanishvili str, TBILISI, Georgia
SWIFT: TBCBGE22850
BEN’S Account: GE66TB7434336180100002
NAME OF BENEFICIARY: ST.NINO’S CONVENT OF THE PRINCIPALITY  
OF MTSKHETA
___________________________________________________________________

INTERMEDIARY: DEUTSHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
60 Wall str., New York, N.Y. 10005, USA
  SWIFT: BKTRUS33
ABA: 021001033
TBC BANK’s Correspondent Account: #04414200
BENEFICIARY’S BANK: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22
MARJANISHVILI BRANCH OF JSC TBC BANK
7 Marjanishvili str, TBILISI, Georgia
SWIFT: TBCBGE22850
BEN’S Account: GE66TB7434336180100002
NAME OF BENEFICIARY: ST.NINO’S CONVENT OF THE PRINCIPALITY
OF   MTSKHETA 

_________________________________________ 

   მონასტრის საკონტაქტო ნომრები:

   893 414 541

   893 300 707 

ელექტრონული ფოსტა:

samtavrosmonasteri@yahoo.com 

                                                    ღმერთმა დაგლოცოთ.

ბეჭდვა
 

 


 
2024 © Samtavro.Ge.All Rights Reserved. Created by: Proservice